vtk_2011_logo.png
 
 
 

DR. BENEDEK PÁL
(1924-2016)


BENEDEK-PÁL 200X200.jpg
Dr. Benedek Pál, a mezőtúri értelmiségi család gyermeke, 1947-ben lépett ki friss építő mérnökként a Budapesti Műszaki Egyetem kapuján. Kétévnyi vidéki földmérői munka után, a frissen alakult Mélyépterv falai között kapcsolódott be a hazánkban még gyermekcipőben járó szennyvíztisztítási feladatok megoldásába.

1964-től-a Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézetben (VITUKI) kezdetben a Vízellátás és Csatornázási Főosztály, majd később a Vízminőség-védelmi Intézet kimagasló képességű vezetőjeként dr. Benedek Pál, megteremtette az eleveniszapos szennyvíztisztítás hazai iskoláját, majd ugyancsak ő lerakta a vízminőség-szabályozás elvi alapjait. Egyik alapítója volt a Nemzetközi Vízminőség-szabályozási és Kutatási Szövetségnek (IAWPRC), a mai Nemzetközi Vízügyi Szövetségnek (IWA), amelynek haláláig tiszteletbeli tagja volt. Intézetvezetői utódja – Somlyódy László akadémikus - e szövetség elnöki tisztét is betöltötte. Az Intézet nagy nemzetközi elismerését fémjelezte, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) nagy horderejű kutatási feladatokkal bízta meg, továbbá sok országból érkeztek kutatók, akik doktori értekezésüket ebben az intézetben dolgozták ki. Az 1970-es évek kezdetén az egyik kiterjedt kutatási program során (Sajó folyó vízminőség-védelmi program) az intézet vezetője elérte, hogy mintegy 40 fő kutató, tervező és gyártó WHO ösztöndíjjal a világ fejlett országaiban a vízellátás és a szennyvíztisztítás technológiai berendezéseit és újdonságait, tanulmányozhassa. A hazai fejlődést a megszerzett ismeretanyag és tapasztalat rendkívül felgyorsította. Számtalan szabadalom és újítás igazolta, hogy a befektetés mennyire sikeres volt.

Dr. Benedek Pál iskolateremtő mérnök és tudós volt. Azonban kimagasló szakmai eredményei mellett emberi nagyságát a munkatársaihoz való viszonya koronázta meg. Szigorú vezető volt. Megkövetelte munkatársaitól a doktori fokozat elérését, elvárta az angol nyelv ismeretét és megkívánta a folyamatos publikálást. Keze alól került ki számos egyetemi doktor, kandidátus, valamint MTA doktor és akadémikus is.

Dr. Benedek Pál tudása azokban él tovább, akiknek a kezébe szakmát adott és akikkel megszerettette ezt az ágazatot.
Bemutatását saját szavaival zárjuk, melyeket 2001-ben a Reiter Ferenc díj átvételekor mondott:

 „… csak arra vagyok büszke, hogy kiváló tudósok, nemzetközi hírű mérnökök
és a zászlót tovább vivő szakemberek kerültek ki a csapatomból….”